123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Coronabeleid Damsté

In verband met het Coronavirus (Covid-19) heeft Damsté een Coronabeleid opgesteld.

Uitgangspunten

Wij spannen ons in om onze dienstverlening zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Veiligheid van cliënten en medewerkers staat voorop. Uiteraard nemen we de voorschriften van overheid en RIVM in acht. Vanuit deze uitgangspunten zijn onze procedures aangepast.

Passeren akten

Het passeren van akten zal zoveel mogelijk doorgang vinden. Voor zover praktisch en wettelijk mogelijk zullen we akten passeren op basis van volmachten. In sommige gevallen is bezoek aan ons kantoor onvermijdelijk en kan in die gevallen ook gewoon plaatsvinden.

Besprekingen

Uitgangspunt bij het voeren van besprekingen is dat deze via telefoon of video-overleg worden gehouden. Als dat niet mogelijk is zal per geval bekeken worden of bezoek aan ons kantoor mogelijk is.

Bezoek aan een van onze vestigingen

Bij een bezoek aan een van onze vestigingen zullen wij proberen uitleg en vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan uw bezoek via telefoon of video-overleg met u door te nemen. Bezoek aan ons kantoor zal in frequentie en duur zoveel mogelijk worden beperkt en zal onderworpen zijn aan toepasselijke veiligheidsmaatregelen.

Legalisatie

Legalisatie kan plaatsvinden. We hanteren daarvoor een aangepaste procedure. U kunt daarvoor contact opnemen met een van onze medewerkers. Ook het verzorgen van apostilles kan in beginsel gewoon doorgaan vinden zolang de rechtbank haar beleid op dat punt niet wijzigt.

Specifieke maatregelen en voorschriften

  • alleen partijen bij de akte hebben toegang tot ons kantoor, in afwijking van de normale gang van zaken zijn makelaars, adviseurs, familieleden en dergelijke niet welkom;
  • kom op tijd, bent u te vroeg wacht dan in uw auto;
  • uit voorzorg schenken wij geen koffie en thee en zijn onze bezoekerstoiletten gesloten;
  • bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts bent u niet welkom en verzoeken we u om contact met ons op te nemen om een alternatief te bespreken;
  • alle medewerkers van Damsté houden zich aan de richtlijnen (zoals minimaal 1,5 meter afstand, geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog), wij vragen van u hetzelfde;
  • pennen ter ondertekening worden door ons verstrekt en worden eenmalig gebruikt, neem de door u gebruikte pen dus mee na ondertekening.

Bijzondere situaties

Zijn er onduidelijkheden of onvoorziene situaties, neem dan contact op met een van onze medewerkers, we verzinnen graag met u een passende oplossing.