123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Notaris in Hengelo

Wanneer je op zoek bent naar een notaris in Hengelo, gaat er vast iets groots gebeuren; je gaat bijvoorbeeld een huis kopen, een testament opstellen of een rechtspersoon oprichten. Voor zulke gebeurtenissen heb je diverse aktes nodig  en wij kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Ons team staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen en betaalbaar advies. Bij Damsté werkt het eenvoudig, je vraagt een akte aan en wij bieden een vaste prijs. Er zijn geen verrassingen achteraf.

Damsté Hengelo regelt al je aktes omtrent wonen, familie en rechtsvormen.

Damsté is van alle markten thuis. Of je nou een samenlevingscontract, een testament, een akte van levering of een koopovereenkomst nodig hebt. Bij Damsté regel jij eenvoudig en voordelig alle aktes die je nodig hebt tegen een vaste prijs.

Veel voorkomende akten/overeenkomsten zijn:

  • Akte van levering: Je hebt een huis, stuk grond of ander onroerend goed gekocht. Met een leveringsakte wordt je eigenaar van dat onroerend goed en wordt het op jouw naam gezet.
  • Akte van hypotheek: Wanneer je geld leent van een bank om een huis (of ander onroerend goed) te kopen, dan leg je in een hypotheekakte vast dat je hetgeen wat je koopt als onderpand aan de geldverstrekker geeft. Op die manier weet de geldverstrekker zeker dat hij zijn lening terugkrijgt.
  • Akte van verdeling: Wanneer een woning moet worden verdeeld door een scheiding of overlijden, wordt in een verdelingsakte vastgelegd hoe dit moet worden verdeeld en wie na de verdeling eigenaar is.
  • Samenlevingsovereenkomst: Wanneer je samen gaat wonen met je partner, leg je in een samenlevingsovereenkomst vast wie wat heeft ingelegd en wat er gebeurt met de spullen en je pensioen bij het overlijden van één van jullie en bij het eindigen van de samenleving.
  • (Levens)testament: In een levenstestament leg je vast wie beslissingen voor je neemt op het moment dat je dat zelf niet meer kunt door ziekte of ongeval. Denk hierbij aan financiële/materiële en medische zaken en persoonlijke wensen.
  • Akte van schenking: Schenken is een manier om erfbelasting te besparen door vermogen over te hevelen naar de volgende generatie. Echter, als je iets schenkt ben je het kwijt en dat is vaak niet handig. Immers, wie weet wat je zelf misschien nog nodig hebt? Door te schenken “op papier” kun je toch vermogen overhevelen zonder dat je er armer van wordt. Wil zo’n schenking fiscaal werken dan zijn er wel een aantal voorwaarden!
  • Huwelijks- en/of partnerschapsvoorwaarden: Wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het vaak verstandig om vóór het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse- en/of partnerschapsvoorwaarden vast te leggen.
  • Koopovereenkomst: In een koopovereenkomst wordt vastgelegd dat er niet zomaar van een koop van onroerend goed kan worden afgezien. Bij verkoop van een woning is een schriftelijke koopovereenkomst bijna altijd verplicht. In een koopovereenkomst leg je bijvoorbeeld vast wat de prijs is van het onroerend goed, of er een bankgarantie en waarborgsom is overeengekomen en wanneer de eigendomsoverdracht en betaling van de koopprijs uiterlijk moet hebben plaatsgevonden.
  • Oprichting rechtspersoon (BV, vereniging, stichting): Wanneer je een bedrijf start, wordt in een oprichtingsakte onder andere vastgelegd in welke rechtsvorm je dat doet.
  • Legalisatie: Een notaris of instantie kan aan je vragen om je handtekening te legaliseren. Dit houdt in dat een notaris vaststelt dat het document daadwerkelijk door jou is ondertekend.

Aktes in combinatievormen bij Damsté

Vaak heb je diverse aktes nodig voor één gebeurtenis. Je gaat bijvoorbeeld een huis kopen samen met je partner. Daar komt een akte van hypotheek en levering bij kijken, maar het is ook verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen. Deze drie aktes en aktes die je nog meer nodig hebt, biedt Damsté aan in een combinatievorm. Dit is voor jou niet alleen voordelig, maar ook lekker overzichtelijk.

Damsté maakt het jou makkelijk

Wanneer je een huis koopt, gaat trouwen of een rechtspersoon gaat oprichten komt er ontzettend veel op je af. Vooral veel dingen waarvan we kunnen voorstellen dat je er zelf geen verstand van hebt, zoals aktes. Daarom maakt Damsté het jou graag zo gemakkelijk mogelijk. We leggen alles zo helder mogelijk in begrijpelijke taal aan je uit en bieden voor elke akte een standaardprijs. En wanneer je meerdere aktes nodig hebt, maken we graag een combinatievorm voor je. Geen verrassingen achteraf en altijd goede kwaliteit.

De deur van ons kantoor in Hengelo staat voor je open en de koffie staat klaar!