123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Levenstestamenten

Om zelf de regie te houden

De kans bestaat dat er door ziekte of ongeval een moment komt dat anderen belangrijke beslissingen voor je moeten nemen op de volgende gebieden:

 • Financiële/materiële zaken;
 • Medische zaken;
 • Persoonlijke wensen.

In een levenstestament kun je zelf bepalen wie deze beslissingen voor je neemt.

Wat doe jij?

 • Jij neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande levenstestament mee.
 • Jij geeft tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

De ondertekening van een levenstestament vindt plaats in uitsluitend het bijzijn van de notaris en de volmachtgever!

Wat doen wij?

 • Wij nodigen je uit voor een gesprek of je neemt zelf contact op voor het maken van een afspraak voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jouw situatie en wensen door.
 • Wij maken een ontwerpen van de levenstestamenten en sturen jou daarvan een ontwerp via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de levenstestamenten.
 • Wij verzorgen de inschrijving van de levenstestamenten in het Centraal Levenstestamentenregister

Wat krijg je?

Je krijgt een levenstestament met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen (indien gewenst en/of van toepassing) in een levenstestament zijn:

 • Benoeming van een zakelijk/financieel gevolmachtigde.
 • Benoeming van een medisch gevolmachtigde.
 • Aanvang en inhoud van de vertegenwoordiging door de gevolmachtigde(n).
 • De rekening en verantwoording door de gevolmachtigde(n).
 • Hoe het toezicht op de gevolmachtigde is geregeld.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten. Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

Meer informatie

Voor degene die u een volmacht geeft:

Offerte aanvragen

Hiermee geef je Damsté opdracht om een offerte voor jouw akte op te stellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Offerte aanvragen