123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Schenking (groot)ouder – kind op papier

Schenken zonder te geven en toch erfbelasting en awbz-eigen bijdrage besparen

Schenken is een manier erfbelasting te besparen door vermogen over te hevelen naar de volgende generatie. Echter, als je iets schenkt ben je het kwijt en dat is vaak niet handig. Immers, wie weet wat je zelf misschien nog nodig hebt? Door te schenken “op papier” kun je toch vermogen overhevelen zonder dat je er armer van wordt. Wil zo’n schenking fiscaal werken dan zijn er wel een aantal voorwaarden!

Wat doe jij?

 • Jij zorgt voor kopieën van de geldig legitimatiebewijzen van jezelf en de begiftigden. De originele identiteitsbewijzen moeten worden meegebracht bij de ondertekening.
 • Jij geeft tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Schenkers en begiftigden komen samen op ons kantoor de schenkingsakte tekenen.

Wat doen wij?

 • Wij nemen telefonisch of via de email contact met je op om de wensen te inventariseren.
 • Wij maken een ontwerp van de schenkingsakte  en sturen jou daarvan een ontwerp via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de schenkingsakte en geven afschriften aan jou als schenker en aan de begiftigden.
 • Wij schrijven de schenking in, in het Centraal Testamentenregister
 • Wij kunnen ook de aangifte voor de schenkbelasting verzorgen. Wij berekenen daarvoor € 175 (incl. btw). Betreft de aangifte de schenking van een huis, bedrijf of andere goederen waar speciale fiscale aspecten aan zijn verbonden, dan geldt dat tarief niet. Vraag ons dan naar een kostenopgave.

Wat krijg je?

Je krijgt een schenkingsakte met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • Het bedrag van de schenking.
 • Het onder omstandigheden eerder opeisbaar zijn van de schenking.
 • Een bepaling op grond waarvan de schenking kan worden herroepen.
 • Een uitsluitingsclausule (de schenking wordt bij een scheiding van de begiftigde niet verdeeld).
 • Indien nodig: een aangifte voor de schenkbelasting.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – jouw opdracht aan ons intrekken.

Meer informatie

€ 445 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op