123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Leveringsakte

Ik heb onroerend goed gekocht

Een leveringsakte is het document waarmee  een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet.

Het op deze pagina vermelde tarief geldt uitsluitend als sprake is van een woning die bestemd is als hoofdverblijf voor de koper. Voor overige panden, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden, gelden afwijkende tarieven. Graag geven wij u hiervoor een offerte op maat, hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie zie:

Wat doe jij?

  • Jij geeft door aan de makelaar, bank en/of hypotheekbemiddelaar dat wij voor jou de akte(n) gaan verzorgen en de stukken naar ons gestuurd kunnen worden
  • Jij stuurt ons een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart) en – indien van toepassing – dat van jouw partner

Wat doen wij?

  • Wij regelen de rest (zie het overzicht van de werkzaamheden bij een leveringsakte en/ of het overzicht van werkzaamheden bij een hypotheekakte).

Wat krijg je?

Je krijgt een akte met alle voor een overdracht van onroerend goed gebruikelijke bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden (zie hierna).Je krijgt een leveringsakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT). Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering.

Het komt voor dat de te leveren woning een gebrek bevat dat of door de verkoper nog hersteld dient te worden of waarover discussie bestaat tussen verkoper en koper. Het komt dan voor dat verkoper en koper overeenkomen dat een bedrag gereserveerd wordt om daaruit het herstel van het gebrek te bekostigen of om daarmee te bespoedigen dat het gebrek wordt hersteld. Indien een dergelijk bedrag bij de notaris wordt gereserveerd (ook wel een depot genoemd), dan is de notaris verplicht een depotovereenkomst op te stellen. De kosten van het opstellen van een dergelijke overeenkomst bedragen € 295,– inclusief BTW. Indien het depot aanleiding geeft voor besprekingen en/of correspondentie, dan zal  de daarmee gemoeide tijd eveneens in rekening worden gebracht.

Offerte aanvragen

Hiermee geef je Damsté opdracht om een offerte voor jouw akte op te stellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Offerte aanvragen