123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Samenlevingsovereenkomst

Het gemeenschappelijke huis en inboedel, maar ook pensioen geregeld

Als je gaat samenwonen is het belangrijke bepaalde dingen te regelen. Hoe verdeel je de kosten van de huishouding? Wie heeft welke spullen ingebracht? Wil je dat je partner gerechtigd is tot het partnerpensioen dat je bij je overlijden nalaat? Naar wie gaan de gemeenschappelijke spullen als één van beide overlijdt? Allemaal, maar zeker niet de enige, vragen waarop een samenlevingsovereenkomst een antwoord heeft. Denk trouwens ook aan testamenten, want alleen via een testament kun je je eigen privézaken aan je partner achterlaten als je overlijdt.

Wat doen jullie?

 • Jullie nemen een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande samenlevingsovereenkomst en/of testament mee.
 • Jullie geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen jullie uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij maken een akte en sturen jullie daarvan een ontwerp via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de akte en geven jullie daarvan een afschrift.
 • Wij schrijven de samenlevingsovereenkomst in, in het Centraal Testamentenregister.

Wat krijg je?

Jullie krijgen een samenlevingsovereenkomst met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Het uitzonderen van de premies van overlijdensrisico- en/of levensverzekeringen.
 • De aanwijzing van elkaar als begunstigde van een partnerpensioen.
 • Een verblijvingsbeding (regeling bij overlijden m.b.t. gezamenlijke spullen).
 • Een overnamebeding (regeling bij overlijden m.b.t. de eigen spullen van de overleden partner).
 • Een regeling bij het einde van het samenwonen.
 • De lijst van aanbrengsten.

Technisch kun je wat betreft een overlijden met achterlating van een partner en zonder dat je kinderen hebt, volstaan met het hiervoor vermelde verblijvings- en overnamebeding. Hierdoor wordt je niet elkaars erfgenaam! Dat blijven de eigen ouders, broers en zussen van je partner. Na een overlijden moeten er dan wel een aantal zaken worden geregeld, zoals een notariële verdelingsakte waarmee je als langstlevende het huis dat op naam van jullie beide staat,  op eigen naam krijgt. Maar ook zal moeten worden geregeld dat de erfgenamen van je overleden partner niet (meer) aansprakelijk zijn voor leningen waarvoor jouw partner (en meestal ook jij zelf) aansprakelijk was. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Op dit moment kan dat al snel € 1.000 of meer zijn.

Het is dan ook praktischer testamenten te maken waarbij je elkaar als erfgenaam achterlaat. Damsté biedt de mogelijkheid om tegen een meerprijs van € 175 (incl. btw en inschrijfkosten van het Centraal Testamenten Register) eenvoudige testamenten te maken zodat de achtergebleven partner minder zaken hoeft te regelen. Deze eenvoudige testamenten houden in:

 • de benoeming van elkaar tot enige erfgenaam
 • een uitsluitingsclausule zodat wat vererft niet in een gemeenschap valt
 • twee bepalingen die zien op je situatie waarin de langstlevende van jullie overlijdt:
 • 1)  de verdeling van wat de langstlevende nalaat over de families van de eerst overleden partner en de langstlevende partner (als je dat niet regelt gaat alles naar de familie van de langstlevende partner!)
 • 2) de bepaling dat wat nog niet aan schenkingen en/of erfdelen is uitgekeerd, toekomst aan de schenker(s) dan wel de familie van de schenker(s) als deze is/zijn overleden, dan wel, als het om een niet uitgekeerd erfdeel gaat (m.n. in het geval er een ouder is overleden en alles bij de langstlevende ouder is gebleven), dat erfdeel toekomt aan de familie waaruit het afkomstig is.  Op die manier voorkom je dat families, meer dan nodig, met elkaar aan tafel moeten om dingen te verdelen.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, je wordt dan daarover tijdig geïnformeerd zodat je eventueel – kosteloos – jouw opdracht aan ons kunt intrekken.

Meer informatie

€ 445 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op