123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Hypotheekakte

Ik leen geld en geef mijn huis in onderpand

Een hypotheekakte is het document waarmee je een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft. Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Voor meer informatie over een hypotheek(akte) zie:

Wat doe jij?

  • Jij geeft door aan de bank en/of hypotheekbemiddelaar dat wij voor jou de akte(n) gaan verzorgen en de stukken naar ons gestuurd kunnen worden
  • Jij stuurt ons een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart) en – indien van toepassing – dat van jouw partner
  • Jij stuurt ons een kopie van jouw eigendomsbewijs en – indien van toepassing – bestaande hypotheekakte

Wat doen wij?

  • Regelen de rest (zie het overzicht van de werkzaamheden bij een leveringsakte en/ of het overzicht van werkzaamheden bij een hypotheekakte)

Wat krijg je?

Je krijgt een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT). Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek.

Als je je oude lening aflost en een nieuwe lening aangaat en je je huis opnieuw in onderpand moet geven, zal de schuldeiser verlangen dat de oude hypothecaire inschrijving bij het Kadaster moet worden verwijderd. Dat verwijderen heet ook wel “het royeren van een hypothecaire inschrijving”. Hiervoor moet door de notaris een (royements)akte worden opgesteld die op haar beurt weer wordt ingeschreven in het Kadaster. Hier zijn, zoals je begrijpt notaris- en kadasterkosten verbonden. Moet er een nieuwe hypotheekakte komen en de oude worden geroyeerd, dan brengen wij je € 725,– in rekening voor de hypotheekakte  en het royement (inclusief de lage (! zie het begin van deze internetpagina) kadasterkosten en BTW).

€ 575 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op