123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en testamenten

Jouw relatie geregeld, ook na overlijden.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden geven je de gelegenheid om af te wijken van de (voor huwelijken en partnerschappen die zijn gesloten vanaf 2018: beperkte) gemeenschap van goederen die de wet aan het huwelijk en het geregistreerde partnerschap verbindt.  Vooral als je zaken privé of buiten de risicosfeer van je partner wilt houden, zul je dergelijke voorwaarden moeten maken. Maak huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden in ieder geval voordat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat! Dit scheelt behoorlijk wat kosten (je hoeft dan geen gemeenschap van goederen te gaan verdelen).

Maar ook komt het voor dat men de voorwaarden wil aanpassen. Dat gebeurt vaak om fiscaal voordeliger uit te zijn.

Vertellen de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden wat je nalaat, een testament vertelt vervolgens waar het naar toe gaat. Een testament regelt het antwoord op vragen als: Hoe kan ik er voor zorgen dat de langstlevende van ons beiden op een zo gunstig mogelijk manier alle spullen, banktegoeden en het huis bij zich houdt als één van ons beiden komt te overlijden? Maar ook:  moet worden geregeld dat een erfgenaam jouw erfenis niet hoeft te delen bij een scheiding? Wil je dat er zo min mogelijk  erfbelasting over jouw erfenis wordt betaald? Wie gaat de zorg op zich nemen voor jouw minderjarige kind(eren)? Moeten  kinderen tegen zichzelf worden beschermd en niet zo maar over jouw erfenis kunnen beschikken?  Zo maar een aantal zaken die je in je testament regelt.

Wat doen jullie?

 • jullie brengen een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en/of testamenten mee (testamenten moeten goed aansluiten op de huwelijksvoorwaarden anders kan dat problemen met zich meebrengen bij een vererving)
 • Geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen jullie uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij maken een akte en sturen jullie daarvan een ontwerp via email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de akte en geven jullie daarvan een afschrift.
 • Wij schrijven de huwelijksvoorwaarden in, in het huwelijksgoederenregister en de testamenten in het Centraal Testamentenregister.

Wat krijg je?

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Jullie krijgen huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden.

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • De uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (eventueel m.u.v. inboedel).
 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Een periodiek verrekenbeding betreffende inkomsten en/of een finaal verrekenbeding betreffende het vermogen van beide partners.
 • Een regeling betreffende opgebouwde pensioenrechten.
 • De lijst van aanbrengsten.

Testamenten

Jullie krijgen testamenten met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen in een testament zijn:

 • Het herroepen van een oud testament.
 • Het pas onder bijzondere omstandigheden opeisbaar maken van de erfdelen van kinderen (langstlevende-regeling in de vorm van een wettelijke verdeling of een tweetrapstestament).
 • De benoeming van de erfgenamen.
 • Het benoemen van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
 • Het benoemen van een executeur.
 • Het opnemen van een uitsluitingsclausule.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

Meer informatie

€ 1.350 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op