123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Testamenten (twee inhoudelijk gelijke) en twee levenstestamenten (notariële volmachten)

Of hoe alles blijft doorlopen voor en na mijn overlijden

Testamenten

Aan wie wil je je vermogen, groot of klein, nalaten? Moet worden geregeld dat een erfgenaam jouw erfenis niet hoeft te delen bij een scheiding? Wil je dat er zo min mogelijk  erfbelasting over jouw erfenis wordt betaald? Wil je je partner beschermen? Wie gaat de zorg op zich nemen voor jouw minderjarige kind(eren)? Moeten  kinderen tegen zichzelf worden beschermd en niet zo maar over jouw erfenis kunnen beschikken?  Zo maar een aantal zaken die je met je testament kunt regelen.

Meer informatie

Levenstestamenten

Iedereen hoopt tot in lengte van jaren alles zelf te kunnen blijven doen, maar er kan een moment komen waarop dit niet meer mogelijk is. Soms zijn daar lichamelijke redenen voor, maar het kan ook zo zijn dat je psychisch niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen. Door op tijd (nu je nog gezond bent) aan iemand die je vertrouwt een notariële volmacht te geven kan dan de gevolmachtigde namens jou optreden. Zo’n volmacht wordt een levenstestament genoemd omdat je hiermee allerlei dingen kunt regelen die juist spelen als u leeft. Door middel van een levenstestament kunnen zaken (zowel financieel als met betrekking tot de zorg) vaak makkelijker worden geregeld. In de volgende brochure en internetsite wordt dieper ingegaan op wat een levenstestament kan inhouden:

Wat doe jij?

 • Jij neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande testament, huwelijksvoorwaarden en/of  samenlevingsovereenkomst mee.
 • Jij geeft tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen je uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jouw situatie en wensen door.
 • Wij maken een ontwerp van het testament en sturen jou daarvan een ontwerp via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van het testament.
 • Wij schrijven de testamenten in, in het Centraal Testamentenregister

Wat krijg je?

Je krijgt een testament met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen in een testament zijn:

 • Het herroepen van een oud testament.
 • Het pas onder bijzondere omstandigheden opeisbaar maken van de erfdelen van kinderen (langstlevende-regeling in de vorm van een wettelijke verdeling of een tweetrapstestament).
 • De benoeming van de erfgenamen.
 • Het opeisbaar zijn van erfdelen als de langstlevende van overheidswege een verzorging krijgt waarbij de langstlevende zijn/haar vermogen moet aanspreken.
 • Het benoemen van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
 • Het benoemen van een executeur.
 • Het opnemen van een uitsluitingsclausule

Notariële volmacht

Je krijgt een volmacht waarmee iemand die jij zelf aanwijst jou kan vertegenwoordigen. Dit kan een volmacht zijn die al direct ingaat, maar ook een volmacht nadat is gebleken dat je je eigen belangen niet meer kunt vertegenwoordigen.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – jouw opdracht aan ons intrekken.

Offerte aanvragen

Hiermee geef je Damsté opdracht om een offerte voor jouw akte op te stellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Offerte aanvragen