123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Estate planning testamenten (2 gelijkluidende)

Vermogen fiscaal vriendelijk laten vererven

Estate planning houdt in het doorgeven van vermogen naar de volgende generatie op een fiscaal zo voordelig mogelijke manier. Een estate planning testament is een testament waarin via verschillende constructies iets kan worden nagelaten. Afhankelijk van de situatie  en de wensen kan na een overlijden de constructie worden gekozen waarbij het minste erfbelasting hoeft te worden betaald.

Wat doen jullie?

 • Jullie nemen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee.
 • Indien van toepassing: neem jullie bestaande testamenten, huwelijksvoorwaarden en/of  samenlevingsovereenkomst mee.
 • Jullie geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen jullie uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij maken de ontwerpen van de testamenten en sturen jullie deze via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de testamenten.
 • Wij zorgen voor de inschrijving van de testamenten in het Centraal Testamentenregister.

Wat krijg je?

Jullie krijgen estate planning testamenten waarin de route van de nalatenschap in beginsel zoveel mogelijk via de langstlevende partner loopt. De bepalingen van de testamenten maken het mogelijk deze route flexibel in te vullen om zo een zo fiscaal vriendelijk mogelijk resultaat te bereiken.

Daarnaast worden – afhankelijk van jullie situatie en wensen – onder meer de volgende bepalingen in de testamenten opgenomen:

 • De herroeping van oude testamenten.
 • Het moment waarop de erfdelen van de kinderen door hen kunnen worden opgeëist (bijv. als de langstlevende van overheidswege een verzorging krijgt waarbij de langstlevende zijn/haar vermogen moet aanspreken).
 • De benoeming van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
 • De benoeming van een executeur/nalatenschap afwikkelingsbewindvoerder.
 • Een zachte of harde uitsluitingsclausule.
 • Een 2-trapsbepaling betreffende de verkrijging van kinderen.
 • Legaten ten behoeve van de kleinkinderen (om gebruik te maken van hun vrijstelling).
€ 1.225 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op