123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden aangaan of aanpassen (zonder verdeling gemeenschap)

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden geven je de gelegenheid om af te wijken van de (voor huwelijken en partnerschappen die zijn gesloten vanaf 2018: beperkte) gemeenschap van goederen die de wet aan het huwelijk en het geregistreerde partnerschap verbindt.  Vooral als je zaken privé of buiten de risicosfeer van je partner wilt houden, zul je dergelijke voorwaarden moeten maken. Hoewel je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap nog huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunt maken, kun je dit beter voorafgaand aan je huwelijk of geregistreerd partnerschap doen. Dit scheelt kosten (er hoeft dan geen gemeenschap van goederen te worden verdeeld) en wat betreft aansprakelijkheden, die kun je dan vanaf het begin van je huwelijk of partnerschap direct bij de betreffende partner onderbrengen.

Maar ook komt het voor dat men de voorwaarden wil aanpassen. Dat gebeurt vaak om fiscaal voordeliger uit te zijn.

Wat doen jullie?

 • Jullie brengen een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en/of testamenten mee (testamenten moeten goed aansluiten op de huwelijksvoorwaarden anders kan dat problemen met zich meebrengen bij een vererving)
 • geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door

Wat doen wij?

 • Wij nodigen jullie uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij maken een akte en sturen jullie daarvan een ontwerp via email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van de akte en geven jullie daarvan een afschrift.
 • Wij schrijven de huwelijksvoorwaarden in, in het huwelijksgoederenregister.

Wat krijg je?

Jullie krijgen huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden.

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • De uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (eventueel m.u.v. inboedel).
 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Een periodiek verrekenbeding betreffende inkomsten en/of een finaal verrekenbeding betreffende het vermogen van beide partners.
 • Een regeling betreffende opgebouwde pensioenrechten.
 • De lijst van aanbrengsten.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, je wordt dan daarover tijdig geïnformeerd zodat je eventueel – kosteloos – jouw opdracht aan ons kunt intrekken.

Indien huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk worden aangegaan of gewijzigd en een (beperkte) huwelijksgemeenschap moet worden verdeeld waarin zich ook een huis of een ander niet door het Kadaster in te meten onroerend goed bevindt, dan is het volgende tarief van toepassing: €.1.410,– (inclusief BTW, kadasterkosten en inschrijvingskosten Huwelijksgoederenregister).

Meer informatie

€ 890 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op