123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Levering en hypotheek

Je huis geleverd krijgen en in onderpand geven

Een leveringsakte is het document waarmee een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet. Een hypotheekakte is het document waarmee je een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft. Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Het op deze pagina vermelde tarief geldt uitsluitend als sprake is van een woning die bestemd is als hoofdverblijf voor de koper. Voor overige panden, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden, gelden afwijkende tarieven. Graag geven wij u hiervoor een offerte op maat, hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie betreffende de levering en een hypotheek zie:

Wat doe jij?

  • Jij geeft door aan de makelaar, bank en/of hypotheekbemiddelaar dat wij voor jou de akte(n) gaan verzorgen en de stukken naar ons gestuurd kunnen worden
  • Jij stuurt ons een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart) en – indien van toepassing – dat van jouw partner

Wat doen wij?

  • Wij regelen de rest.

Wat krijg je?

Je krijgt een leveringsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT).

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte en een hypotheekakte terug vinden Zie:  Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Het komt voor dat de te leveren woning een gebrek bevat dat of door de verkoper nog hersteld dient te worden of waarover discussie bestaat tussen verkoper en koper. Het komt dan voor dat verkoper en koper overeenkomen dat een bedrag gereserveerd wordt om daaruit het herstel van het gebrek te bekostigen of om daarmee te bespoedigen dat het gebrek wordt hersteld. Indien een dergelijk bedrag bij de notaris wordt gereserveerd (ook wel een depot genoemd), dan is de notaris verplicht een depotovereenkomst op te stellen. De kosten van het opstellen van een dergelijke overeenkomst bedragen € 295,- inclusief BTW. Indien het depot aanleiding geeft voor besprekingen en/of correspondentie, dan zal  de daarmee gemoeide tijd eveneens in rekening worden gebracht.

€ 1.070 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op