123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Levering, hypotheek en huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Een leveringsakte is het document waarmee  een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet. Een hypotheekakte  is het document waarmee  je  een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft . Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Het op deze pagina vermelde tarief geldt uitsluitend als sprake is van een woning die bestemd is als hoofdverblijf voor de koper. Voor overige panden, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden, gelden afwijkende tarieven. Graag geven wij u hiervoor een offerte op maat, hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden geven je de gelegenheid om af te wijken van de (vanaf 2018 gesloten huwelijken en partnerschappen: beperkte) gemeenschap van goederen die de wet aan het huwelijk en het geregistreerde partnerschap verbindt.  Vooral als je zaken privé of buiten de risicosfeer van je partner wilt houden, zul je dergelijke voorwaarden moeten maken. Maar ook komt het voor dat men de voorwaarden wil aanpassen. Dat gebeurt vaak om fiscaal voordeliger uit te zijn. Maak huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden in ieder geval voordat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat! Dit scheelt behoorlijk wat kosten (je hoeft dan geen gemeenschap van goederen te gaan verdelen).

Wat doen wij?

 • Voor de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden nodigen wij jullie (liefst wat ruim) voordat alle akten worden getekend, uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij regelen de rest.

Wat doen jullie?

 • Jullie geven aan  de makelaar, bank en/of hypotheekbemiddelaar door dat wij voor jullie de leveringsakte en de hypotheekakte gaan verzorgen en dat de stukken naar ons gestuurd kunnen worden.
 • Tijdens de afspraak om de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te bespreken nemen jullie een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: breng je je bestaande huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden mee.
 • Jullie geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat krijg je?

Je krijgt een leveringsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tariferen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT).

Wat betreft de huwelijks- en de partnerschapsvoorwaarden is ons tarief gebaseerd op een akte met de meest voorkomende bepalingen in huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

De meest voorkomende bepalingen in huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden zijn:

 • De uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (eventueel m.u.v. inboedel).
 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Een periodiek verrekenbeding betreffende inkomsten en/of een finaal verrekenbeding betreffende het vermogen van beide partners.
 • Een regeling betreffende opgebouwde pensioenrechten.
 • De lijst van aanbrengsten.

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte en een hypotheekakte terug vinden Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Het komt voor dat de te leveren woning een gebrek bevat dat of door de verkoper nog hersteld dient te worden of waarover discussie bestaat tussen verkoper en koper. Het komt dan voor dat verkoper en koper overeenkomen dat een bedrag gereserveerd wordt om daaruit het herstel van het gebrek te bekostigen of om daarmee te bespoedigen dat het gebrek wordt hersteld. Indien een dergelijk bedrag bij de notaris wordt gereserveerd (ook wel een depot genoemd), dan is de notaris verplicht een depotovereenkomst op te stellen. De kosten van het opstellen van een dergelijke overeenkomst bedragen € 295,– inclusief BTW. Indien het depot aanleiding geeft voor besprekingen en/of correspondentie, dan zal  de daarmee gemoeide tijd eveneens in rekening worden gebracht.

Meer informatie

€ 1.745 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op