123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Levering, hypotheek en samenlevingsovereenkomst

Het huis geleverd krijgen en aan de langstlevende nalaten

Een leveringsakte is het document waarmee  een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet. Een hypotheekakte is het document waarmee  je  een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft. Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Als je gaat samenwonen is het belangrijk bepaalde dingen te regelen. Hoe verdeel je de kosten van de huishouding? Wie heeft welke spullen ingebracht? Wil je dat je partner gerechtigd is tot het partnerpensioen dat je bij je overlijden nalaat? Naar wie gaan de gemeenschappelijke spullen als één van beide overlijdt? Allemaal, maar zeker niet de enige, vragen waarop een samenlevingsovereenkomst een antwoord kan bieden. Denk trouwens ook aan testamenten, want alleen via een testament(!) kun je je eigen privézaken aan je partner achterlaten als je overlijdt.

Het op deze pagina vermelde tarief geldt uitsluitend als sprake is van een woning die bestemd is als hoofdverblijf voor de koper. Voor overige panden, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden, gelden afwijkende tarieven. Graag geven wij u hiervoor een offerte op maat, hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie zie:

Wat doen jullie?

 • Jullie geven aan de makelaar, bank en/of hypotheekbemiddelaar door dat wij voor jullie de leveringsakte en de hypotheekakte gaan verzorgen en dat de stukken naar ons gestuurd kunnen worden.
 • Tijdens de afspraak om de samenlevingsovereenkomst te bespreken nemen jullie een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande samenlevingsovereenkomst en/of testament mee.
 • Jullie geven tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Voor de samenlevingsovereenkomst nodigen wij jullie (liefst wat ruim) voordat alle akten worden getekend, uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jullie situatie en wensen door.
 • Wij regelen de rest.

Wat krijgen jullie?

Levering en hypotheek
Jullie krijgen een leveringsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT).

Samenlevingsovereenkomst
Jullie krijgen voor het geoffreerde tarief een samenlevingsovereenkomst met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden. Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • Een regeling betreffende de kosten van de huishouding.
 • Het uitzonderen van de premies van overlijdensrisico- en/of levensverzekeringen.
 • De aanwijzing van elkaar als begunstigde van een partnerpensioen.
 • Een verblijvingsbeding (regeling bij overlijden m.b.t. gezamenlijke spullen en huis).
 • Een regeling bij het einde van het samenwonen.
 • De lijst van aanbrengsten.

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte en een hypotheekakte terug vinden Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Wat de samenlevingsovereenkomst betreft is ons tarief gebaseerd op een akte met de meest voorkomende bepalingen voor een samenlevingsovereenkomst.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

€ 1.345 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op