123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Levering, hypotheek en 2 gelijke testamenten

Een leveringsakte is het document waarmee een huis, grond of een ander onroerend goed op uw naam wordt gezet. Een hypotheekakte is het document waarmee je een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft . Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Het op deze pagina vermelde tarief geldt uitsluitend als sprake is van een woning die bestemd is als hoofdverblijf voor de koper. Voor overige panden, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden, gelden afwijkende tarieven. Graag geven wij u hiervoor een offerte op maat, hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Echter als je je eigen privévermogen wilt nalaten aan elkaar of anderen dan zul je een testament moeten maken. Maar een testament kan ook het antwoord regelen op vragen als: moet worden geregeld dat een erfgenaam jouw erfenis niet hoeft te delen bij een scheiding? Wil je dat er zo min mogelijk erfbelasting over jouw erfenis wordt betaald? Wie gaat de zorg op zich nemen voor jouw minderjarige kind(eren)? Moeten kinderen tegen zichzelf worden beschermd en niet zo maar over jouw erfenis kunnen beschikken? Als je geen kinderen hebt: naar wie moet jullie nalatenschap gaan (naar de familie van de langstlevende?)? Zo maar een aantal zaken die je in je testament regelt.

Wat krijg je?

Je krijgt een leveringsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende wettelijk verplichte basiswerkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in de bijlage bij de code helder offreren en tarifiëren van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de code HOT).

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten. Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

De meest voorkomende bepalingen in Testamenten:

Jullie krijgen testamenten met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen in een testament zijn:

  • Het herroepen van een oud testament.
  • Het pas onder bijzondere omstandigheden opeisbaar maken van de erfdelen van kinderen (langstlevende-regeling in de vorm van een wettelijke verdeling of een tweetrapstestament).
  • De benoeming van de erfgenamen.
  • Het benoemen van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
  • Het benoemen van een executeur.
  • Het opnemen van een uitsluitingsclausule.

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte en een hypotheekakte terug vinden Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Het komt voor dat de te leveren woning een gebrek bevat dat of door de verkoper nog hersteld dient te worden of waarover discussie bestaat tussen verkoper en koper. Het komt dan voor dat verkoper en koper overeenkomen dat een bedrag gereserveerd wordt om daaruit het herstel van het gebrek te bekostigen of om daarmee te bespoedigen dat het gebrek wordt hersteld. Indien een dergelijk bedrag bij de notaris wordt gereserveerd (ook wel een depot genoemd), dan is de notaris verplicht een depotovereenkomst op te stellen. De kosten van het opstellen van een dergelijke overeenkomst bedragen € 295,– inclusief BTW. Indien het depot aanleiding geeft voor besprekingen en/of correspondentie, dan zal de daarmee gemoeide tijd eveneens in rekening worden gebracht.

Meer informatie

€ 1.445 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op