123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Oprichting of statutenwijziging van een vereniging

Verenigingen moeten worden opgericht bij notariële akte. Zij zijn dan een zogenaamde rechtspersoon. Een rechtspersoon is in beginsel zelf aansprakelijk voor wat het doet en niet haar bestuur of haar leden. Maak je geen gebruik van een rechtspersoon dan zijn alle bestuursleden aansprakelijk voor wat er gebeurt. Ook het vermogen kan dan vermengd raken met het privévermogen van een bestuurslid. De rechtspersoonlijkheid van een vereniging voorkomt dit.

Wat doe jij?

 • Jij levert de naam aan. Let op! De naam mag niet (bijna) dezelfde zijn als die van een andere rechtspersoon, doe daarom een handelsnaamonderzoek. Op de site van de Kamer van koophandel kun je controleren of de naam al bestaat of (te) veel lijkt op een al bestaande naam, zie: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/een-bedrijfsnaam-kiezen/  (wat hier staat over een bedrijfsnaam geldt ook voor de naam van een vereniging),
 • Jij geeft het doel van de vereniging door
 • Jij geeft de vestigingsplaats en adres van de vereniging door
 • Jij neemt kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle te benoemen bestuursleden (ter gelegenheid van de oprichting maximaal 3) mee
 • Jij zorgt voor de ondertekening van de formulieren van de Kamer van Koophandel door alle bestuursleden (wij regelen de inschrijving van maximaal 3 bestuursleden)
 • Jij geeft tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door
 • of: in het geval van een statutenwijziging, geeft aan ons door wat er gewijzigd moet worden en je levert ons de bestaande statuten aan.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen je uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek de wensen door
 • Wij maken een akte en sturen je daarvan een ontwerp via de email toe
 • Wij regelen de ondertekening van de akte
 • Wij maken de formulieren klaar voor de Kamer van Koophandel
 • Wij maken 3 afschriften van de akte
 • Wij schrijven de stichting of de vereniging of de statutenwijziging in, in het handelsregister

Wat krijg je?

Je krijgt (een statutenwijziging van) een vereniging met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • de naam
 • de vestigingsplaats
 • het doel
 • het bestuur en aantal bestuurders (waarvan 1 bestuurslid wordt benoemd bij de oprichting!)
 • de wijze van benoeming van bestuurders door de algemene ledenvergadering en de zittingsduur (al dan niet periodieke aftreding)
 • de vertegenwoordiging (het gehele bestuur vertegenwoordigt de vereniging en daarnaast of iedere bestuurder of twee gezamenlijk handelende bestuursleden)
 • een regeling omtrent de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen (de laatste bij een vereniging)
 • het boekjaar
 • de mogelijkheid van een huishoudelijk reglement
 • een specifieke regeling met betrekking tot statutenwijziging en ontbinding (+ aanwijzing waar het batig saldo na ontbinding naar toe moet)

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld een niet gebruikelijk systeem van benoeming van bestuursleden) of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Wij raden u af zelf statuten te maken. Als wij dergelijke statuten krijgen zijn we daarmee bijzonder veel tijd kwijt omdat wij dan alle bepalingen moeten nalopen en toetsen. Dit leidt alleen maar tot meerkosten voor u.

Meer informatie

Offerte aanvragen

Hiermee geef je Damsté opdracht om een offerte voor jouw akte op te stellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Offerte aanvragen