123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Testamenten (2 inhoudelijk gelijke testamenten)

Jullie nalatenschappen geregeld

Aan wie wil je je vermogen, groot of klein, nalaten? Moet worden geregeld dat een erfgenaam jouw erfenis niet hoeft te delen bij een scheiding? Wil je dat er zo min mogelijk erfbelasting over jouw erfenis wordt betaald? Wil je je partner beschermen? Wie gaat de zorg op zich nemen voor jouw minderjarige kind(eren)? Moeten kinderen tegen zichzelf worden beschermd en niet zo maar over jouw erfenis kunnen beschikken? Zo maar een aantal zaken die je met je testament kunt regelen.

Wat doe jij?

 • Jij neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Indien van toepassing: neem je je bestaande testament, huwelijksvoorwaarden en/of  samenlevingsovereenkomst mee.
 • Jij geeft tijdig (vijf werkdagen) voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door.

Wat doen wij?

 • Wij nodigen je uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek jouw situatie en wensen door.
 • Wij maken een ontwerp van het testament en sturen jou daarvan een ontwerp via de email toe.
 • Wij regelen de ondertekening van het testament.
 • Wij schrijven de testamenten in, in het Centraal Testamentenregister

Wat krijg je?

Je krijgt een testament met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen in een testament zijn:

 • Het herroepen van een oud testament.
 • Het pas onder bijzondere omstandigheden opeisbaar maken van de erfdelen van kinderen (langstlevende-regeling in de vorm van een wettelijke verdeling of een tweetrapstestament).
 • De benoeming van de erfgenamen.
 • Het opeisbaar zijn van erfdelen als de langstlevende van overheidswege een verzorging krijgt waarbij de langstlevende zijn/haar vermogen moet aanspreken.
 • Het benoemen van een voogd en het instellen van een bewind en benoemen van een bewindvoerder.
 • Het benoemen van een executeur.
 • Het opnemen van een uitsluitingsclausule.

Onze tarieven zijn gebaseerd op akten met de meest voorkomende bepalingen in akten.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – jouw opdracht aan ons intrekken.

Meer informatie

€ 650 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op