123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Verklaring van erfrecht

De vererving samengevat

Als iemand is overleden moet er het nodige worden afgewikkeld. Je hebt dan te maken met diverse instanties zoals een bank, een verzekeringsmaatschappij, een pensioenfonds e.d.. Deze instanties willen weten of men met je “zaken” kan doen, of je erfgenaam bent of executeur. De verklaring van erfrecht, soms aangevuld met volmachten, is dan het document waarnaar zal worden gevraagd.

Wat doe jij?

 • Jij neemt een geldig legitimatiebewijs mee
 • Jij neemt – indien van toepassing – het trouwboekje mee
 • Jij neemt een uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente mee (een dergelijk uittreksel wordt doorgaans door de uitvaartverzorger geregeld)
 • Jij neemt – indien aanwezig – het testament, de huwelijksvoorwaarden en/of huwelijksvoorwaarden mee
 • Jij levert de gegevens aan van de erfgenamen (voor zover bekend) het gaat dan om:
  • voorna(a)m(en) voluit
  • achternaam
  • geboorteplaats en –datum
  • adres
  • burgerlijke staat (ongehuwd/gehuwd/als partner geregistreerd (= niet hetzelfde als
  • samenwonen!))

Wat doen wij?

 • Wij nodigen je uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek de situatie door.
 • Wij vragen na bij het Centraal Testamentenregister of er een testament is en zo ja, dan vragen wij dit op bij de betreffende notaris.
 • Wij vragen gegevens op uit de Gemeentelijke Basisadministratie, het huwelijksgoederenregister en diverse andere registers op.
 • Wij stellen de nodige verklaringen en volmachten op en sturen die ter ondertekening toe aan de betreffende personen.
 • Wij stellen de verklaring van erfrecht op na de ontvangst van de hiervoor bedoelde verklaringen en volmachten en sturen afschriften daarvan naar de rechthebbende(n)/gevolmachtigde(n)

Wat krijg je?

Je krijgt een verklaring van erfrecht met de meest voorkomende bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden

Deze meest voorkomende bepalingen zijn:

 • De vaststelling wie de overledene is.
 • Of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.
 • Wie de erfgenamen zijn.
 • Indien van toepassing: wie de executeur is.
 • Wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.

Meer informatie

€ 625 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op