123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Verdelingsakte en hypotheekakte

Onroerend goed verdelen en voor een lening in onderpand geven

Het verdelen van onroerend goed komt aan de orde bij een scheiding van gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners. Maar ook in een nalatenschap kan zich onroerend goed bevinden dat moet worden verdeeld.

Ons product, de verdelingsakte, en het bedrag dat wij hiervoor offreren ziet op een verdeling van één gezamenlijk huis tussen de eigenaren (echtgenoten/partners) of erfgenamen van dat huis. Door middel van een verdeling wordt een huis toegedeeld aan één of meerdere personen.

Een hypotheekakte  is het document waarmee  je  een huis, grond of een ander onroerend goed in onderpand aan de geldverstrekker geeft. Op die manier heeft de geldverstrekker de zekerheid dat hij de lening terug krijgt.

Wat doen jullie?

Wij ontvangen graag de volgende informatie/stukken:

 • een scan of kopie van jullie legitimatiebewijzen
 • een scan of kopie van – in het geval van een scheiding: – het convenant of – indien u als samenwoners uit elkaar gaat: – een beëindigingsovereenkomst
 • – in het geval van een scheiding – een scan of kopie van de scheidingsbeschikking van de rechtbank
 • – in het geval van een scheiding – een scan of kopie van de brief van de gemeente betreffende de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand
 • jullie telefoonnummers en emailadressen
 • de peildatum van de verdeling (de datum waarop jullie de hierna vermelde waarden hebben bepaald en per wanneer één van jullie het aandeel van de ander overneemt)
 • de waarde waarvoor jullie het huis verdelen (plus – indien aanwezig en aan te raden – het taxatierapport betreffende het huis)
 • de omvang van de hypotheekschuld
 • de omvang van een eventueel aan de hypotheek gekoppelde spaar-/beleggingspolis en polisnummer
 • geef aan de bank of de hypotheekadviseur door dat wij voor jullie de akten gaan verzorgen (de geldverstrekker zal dan de hypotheekstukken naar ons toesturen zodat wij de hypotheekakte kunnen opstellen)
 • indien een van jullie in verband met de verdeling van het huis, de hypotheekschuld en – eventueel – de spaar- of beleggingspolis aan de ander een bedrag moet betalen: wie moet betalen en welk bedrag moet worden betaald
 • wie de kosten van de verdelingsakte draagt

Natuurlijk kan het ook gaan om een verdeling van huis uit een nalatenschap Overigens, eerst zal de vererving in kaart moeten worden gebracht, tenminste als dat nog niet is gebeurd en er nog geen verklaring van erfrecht is (op onze site kun je over een verklaring van erfrecht hier meer informatie vinden: https://notariaatparticulier.damste.nl/producten/verklaring-van-erfrecht/ ).  Uiteraard hebben we dan ook  de volgende stukken/informatie nodig:

 • een scan of kopie van de legitimatiebewijzen van alle erfgenamen en -indien aanwezig – de executeur
 • de telefoonnummer en emailadressen van alle erfgenamen en -indien aanwezig – de executeur
 • de peildatum van de verdeling (de datum waarop jullie de hierna vermelde waarden hebben bepaald en per wanneer het huis wordt toegedeeld)
 • de waarde waarvoor jullie het huis verdelen (plus – indien aanwezig en aan te raden – het taxatierapport betreffende het huis)
 • wie de kosten van de verdelingsakte draagt
 • en het verzoek de bank of hypotheekadviseur in te lichten dat wij de akten verzorgen  (de geldverstrekker zal dan de hyptheekstukken naar ons sturen zodat wij de hypotheekakte kunnen opmaken)

Wat doen wij?

Wij regelen de rest.

Wat krijg je?

Je krijgt een verdelingsakte en een hypotheekakte met alle voor een verdeling van onroerend goed en hypotheek gebruikelijke bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden.

Wat betreft de verdelingsakte is ons tarief gebaseerd op een akte met de meest voorkomende bepalingen voor een verdeling.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen (zoals een verrekening of aanbiedingsverplichting in het geval van verkoop van een huis) moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je, als je de kosten te hoog vindt, – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

Lees hierna nog meer over de werkzaamheden die bij ons tarief zijn inbegrepen.Je krijgt een verdelingsakte en een hypotheekakte met alle daarbij behorende gebruikelijke werkzaamheden.

In de bijlages, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte (/verdelingsakte) en een hypotheekakte terug vinden Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering en Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor hypotheek

Meer informatie

Banken over scheiding en een hypotheek:

Voor de belastingtechnische aspecten van een scheiding:                                                                                                         https://www.belastingdienst-scheiden.nl/m en    http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/scheiden_of_uit_elkaar_gaan/scheiden_of_uit_elkaar_gaan

Voor de belastingtechnische aspecten van een woning:                                                                           http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/woning

Over de inhoud van een hypotheekakte: Toelichting hypotheekakte Damsté

€ 1.430 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op